كتاب هاي سال 1389
 
تأليف: دكتر سوسن قهرماني قاجار و دكتر ميرحسيني
 
نام كتاب: غزوه بدر كبري
ترجمه: دكتر شهلا بختياري
 
نام كتاب: حجم سبز
ترجمه: دكتر ناهيد جليلي مرند و راضيه معيني
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/17
تعداد بازدید:
204
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.