كتاب هاي سال 1391
 
كتاب: ميخائيل لرمانتفو مشرق زمين
تأليف: دكتر مرضيه يحيي پور و زينب صادقي سهل آباد
 
كتاب: پژوهشي در ساختار معناشناسي قرآن
ترجمه: دكتر رقيه رستم پور
 
كتاب: تفسير لغوي غريب قرآن
ترجمه: دكتر ريحانه ملازاده
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/10
تعداد بازدید:
330
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.