۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
كتاب هاي سال 1393
 
نام كتاب: خواندن و درك مفهوم متون روسي
تأليف: زينب صادقي
 
نام كتاب: قهرمان عصر ما ميخائيل لرمانتف
تأليف: زينب صادقي
 
 تأليف: مليحه سيد نقوي
 
نام كتاب: انگورهاي حد خورده
تاليف: دكتر سپيده يگانه
 
نام كتاب: جنگ اول صليبي
مترجمان: دكتر زهرا نظري، دكتر ستار عودي و دكتر شهلا بختياري
 
نام كتاب: بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه 
تأليف: دكتر محمد رضا باراني
 
نام كتاب: تاريخ امپراطوري عثماني
تأليف: دكتر محمد رضا باراني
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/10
تعداد بازدید:
687
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.