زمينه تخصصي استادان گروه فرانسه

نام عضو هيئت علمي

زمينه تخصصي

دكتر عاطفه نوارچي

آموزش زبان فرانسه(حوزه كاري : آموزش زبان، ترجمه)

دكتر ناهيد جليلي مرند

آموزش زبان فرانسه(حوزه كاري : آموزش زبان، ترجمه)

دكتر محمد رحيم احمدي

زبان و ادبيات فرانسه (ادبيات فرانسه، ترجمه، نقد ادبي، نقد ترجمه)

دكتر امير سعيد شهرتاش

ترجمه فرانسه(ترجمه، تاريخ ترجمه)

دكتر شراره چاوشيان

ادبيات تطبيقي-ادبيات فرانسه(ترجمه، نقد ترجمه، ادبيات تطبيقي، ادبيات فرانسه)

دكتر لادن معتمدي

ادبيات تطبيقي-ادبيات فرانسه(ترجمه، ادبيات تطبيقي-ادبيات فرانسه)

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/01
تعداد بازدید:
107
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.