رئيس دانشكده
دكتر سوسن قهرماني قاجار، رئيس دانشكده ادبيات
آخرين مدرك تحصيلي:دكتراي سوادآموزي و آموزش زبان دوم

مرتبه علمي: دانشيار گروه زبان و ادبيات انگليسي

تلفن مستقيم :88048038

تلفن داخلي:2348

فاكس :88048038 

 آدرس پست الكترونيكي :s.ghahremani@alzahra.ac.ir
                                               
  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/23
تعداد بازدید:
1628
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.