۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير
تاريخچه
اين دانشكده از سال 1343 با عنوان "دانشكده ي مترجمي زبان­ هاي خارجي و منشي گري" تأسيس شد. مهم­ترين تحولات و دستاوردهاي آن در چهل و شش سال گذشته عبارت است از: تأسيس رشته هاي جديد: الهيات (1365) زبان و ادبيات فارسي ( 1365) تاريخ (1370) زبان و ادبيات عربي(1377) زبانشناسي(1383) و آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان (1388) و تفكيك دو دانشكده ي ادبيات (1373) و الهيات (1381) از اين دانشكده به دليل ناهمگوني رشته ها و گرايش هاي موجود.
گروه­ هاي آموزشي:
1- زبان و ادبــيات فارسي (دوره­ ي كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري)
2- زبانشـــناسي همگاني (دوره ي كارشناسي ارشد و دكتري)
3- زبان و ادبيات انگليسي (دوره ي كارشناسي ادبيات انگليسي، دوره ي كارشناسي ارشد و دكتري آموزش انگليسي)
4- زبان و ادبيـــات عربي (دوره­ ي كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري )
5- مترجمي زبان فرانسه (دوره­ ي كارشناسي و كارشناسي ارشد)
6- تاريخ (دوره­ ي كارشناسي تاريخ، كارشناسي ارشد در سه گرايش تاريخ اسلام و تاريخ ايران و تاريخ اسلام در شمال آفريقا و دوره­ ي دكتري در چهار گرايش تاريخ جاهليت و صدر اسلام، تارخ ايران در قرون ميانه، تاريخ ايران در دوره ي معاصر و تاريخ فرق و مذاهب اسلامي)
7-زبان و ادبيات روسي (دوره ي كارشناسي)
اين دانشكده در حال حاضر حدود يك هزار و هفده دانشجو، شش دوره ي كارشناسي ارشد و پنج دوره ي دكتري دارد. 60% دانشجويان در دوره ­هاي كارشناسي و 40% در دوره ­هاي تحصيلات تكميلي مشغول به تحصيل اند. اعضاي هيأت علمي دانشكده، 56 نفر با رتبه ي علمي زير است:
5 استاد، 17 دانشيار، 29 استاديار، 5 مربي.
امكانات آموزشي و پژوهشي:
1.سايت رايانه شمس 2.كتابخانه­ ي كوثر 3. مركز چند رسانه اي دانشكده 4. تالار حافظ 5. آزمايشگاه مطالعات چند رسانه اي 6. آزمايشگاه زبان 7. كارگاه هاي زبان 8. مركز ماهواره 9. كتابخانه ي تخصصي تاريخ
  
   
 تالار حافظ كتابخانه كوثر   سايت رايانه شمس
     
 آزمايشگاه زبان  كارگاه زبان  آزمايشگاه مطالعات چند رسانه اي
« برنامه راهبردي دانشكده ادبيات »
چشم انداز دانشكده
· پيشتاز در تحقق اهداف عاليه مجموعه بزرگ دانشگاه الزهرا(س)
· مركزي علمي-فرهنگي با تعاملاتي فراتر از تعاملات يك دانشكده
· فعال در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي در گسترش فرهنگ و علوم زباني
· ارائه نگرشي نو در تعامل زباني و فرازباني انسان ها
· الگويي جامع از آموزش عالي در مراكز تك جنسيتي در عرصه ملي و فراملي
مأموريت دانشكده
دانشكده ادبيات به عنوان يك واحد آموزش عالي تك جنسيتي نسبت به تربيت زنان و دختران محقق مومن و متعهد به انقلاب اسلامي، پاسدار و مروج تاريخ ، زبان و ادبيات فارسي، متخصص در علوم زباني كوشا بوده و تلاش مي كند در آموزش و تربيت زنان فرهيخته، مادران غرورآفرين و همسراني نيكو در پاسخگويي به نيازهاي جامعه ايراني- اسلامي و جهاني سرآمد باشد. اين تلاشها در راستاي گسترش فرهنگ و درك جامعه جهاني با مدد از تعاليم عاليه الهي صورت مي پذيرد.
ما نيروي انساني را سرمايه اصلي خود دانسته و با بهره گيري از دستاوردهاي نوين به ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوري و مشاوره به جامعه علمي، متقاضيان آموزش عالي، حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي در سطح ملي، منطقه اي و بين‌المللي مي پردازيم.
اهداف راهبردي دانشكده
· ايجاد محيطي امن براي يادگيري پويا و خلاق
· تسهيل ارتباط بين علوم نظري و عملي
· اهتمام درارتقاء كيفيت آموزش با نگاه خلاقيت و تحول در دانش علوم انساني
· ارج نهادن، حمايت و پيشبرد فعاليت هاي فرهنگي، هنري، علمي دانشجويان
· تقويت و توسعه رشته هاي علوم انساني و ارتباط با حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي و سياستگذار
· گسترش حيطه فعاليت با ايجاد علاقه و جاذبه براي جذب دانشجويان ايراني و غير ايراني بيشتر از راه توسعه و ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي و دانشجويي
· ارتقاء همكاري با مراكز علمي- فراهنگي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/19
تعداد بازدید:
2388
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.