حوزه پژوهش
 بهنوش جووري
كارشناس پژوهش، سامانه گلستان
كارشناس مجلات زبان پژوهي و ادبيات عرفاني
adabiaterfani@alzahra.ac.ir
zabanpazhuhi@alzahra.ac.ir
 
 مهتاب جعفري
كارشناس مجله تاريخ نگري و تاريخ نگاري
تلفن داخلي: 2241
تلفن مستقيم:85692241
 
 مريم شيردل پور
كارشناس مجله افق هاي زبان
تلفن داخلي: 2340
تلفن مستقيم: 85692340
 
 فاطمه طاهرپور
مسئول دفتر پژوهش
تلفن داخلي:2345
تلفن مستقيم:85692326
 
  
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/24
تعداد بازدید:
941
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.