معاونين و مديران
 معاون آموزشي و مدير تحصيلات تكميلي
دكتر ماندانا نوربخش
دكتري زبانشناسي همگاني
شماره تماس:88048038
 
  معاون اجرايي و پژوهشي
دكتر شهلا بختياري
دكتري تاريخ اسلام
شماره تماس:88048038
 
  مدير گروه زبان وادبيات فارسي
دكتر مهين پناهي
دكتري زبان و ادبيات فارسي
شماره تماس:85692336
 
  مدير گروه زبانشناسي
دكتر فريبا قطره
دكتري آموزش زبانشناسي
شماره تماس:85692342
 
  مدير گروه مترجمي فرانسه
دكتر ناهيد جليلي مرند
دكتري آموزش زبان فرانسه فرانسه
شماره تماس:85692329
 
 مدير گروه تاريخ
دكتر محمد رضا باراني
دكتري تاريخ ايران
شماره تماس:85692345
 
  مدير گروه زبان و ادبيات انگليسي
دكتر سيده سوسن مرندي
دكتري آموزش زبان انگليسي
شماره تماس:85692355                                             
    
  مدير گروه زبان و ادبيات عربي
دكتر رقيه رستم پور
دكتري زبان و ادبيات عربي
شماره تماس:85692353
 
 مدير گروه زبان روسي
دكتر سعيده دست آموز
دكتري زبان روسي
شماره تماس:85692350
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/04
تعداد بازدید:
2150
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.