۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
بازتاب روایت تقابل مردم ایران با متفقین در جنگ های اول و دوم در خاطر نگاشت های ایرانی
نام دانشجو: فاطمه شیرالی (دکتری)؛ استاد راهنما: دکتر شیخ نوری؛ استاد مشاور: دکتر فصیحی و دکتر علیرضا ملایی توانی؛ زمان: دوشنبه 97/03/28 ساعت 13:30الی 16؛ مکان: اتاق 112
تاریخ:
1397/03/27
تعداد بازدید:
48
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.