دومين جشنواره ملي تئاتر دانشجويي به زبان روسي در دانشگاه الزهرا(س)
تاریخ:
1396/12/15
تعداد بازدید:
26
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.