۱۳۹۶ سه شنبه ۲ آبان
همسو با اهداف عملياتي دانشكده ادبيات مبني بر افزايش فعاليت هاي پژوهشي و ارتقاي كيفيت آموزش دانشجويان
1396/07/26
اين مقاله با بررسي كاركردهاي تكرار در حكمت هاي نهج البلاغه در پي نشان دادن بخش از ويژگي هاي كلان امام علي (ع) به شيوه تحليلي توصيفي است
1396/07/26
آكادمي سواد رسانه و ديجيتال بيروت چند سالي است كه با حمايت دانشگاه ها و سازمان هاي علمي مختلف اقدام به برگزاري دوره هاي تخصصي سواد ديجيتال و رسانه مي كند
1396/07/25
اين نشست با همت گروه زبان روسي و همكاري انجمن ايراني زبان و ادبيات روسي و انجمن علمي دانشجويي زبان روسي در روز چهارشنبه 19 مهر در تالار حافظ برگزار گرديد
1396/07/22
كتاب «درسنامه ترجمه و تعريب» تأليف دكتر يسرا شادمان از اعضاء هيئت علمي گروه زبان و ادبيات عربي
1396/07/16
اين نشست با همكاري دانشگاه الزهرا(س) و انجمن ايراني زبان و ادبيات روسي و همچنين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
1396/07/16
مجموعه تصاویر
استقبال از دانشجويان ورودي جديد
1396/07/22
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، دانشكده ادبيات
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+
فاكس : 982188049937+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.