۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
باز با يادت و دل خوش به عنايتي از سوي شما بانو! خيمه عزا به پا كرده ايم...
1396/11/30
هركو شراب فرقت روزي چشيده باشد داند كه سخت باشد قطع اميدواران
1396/11/30
گروه زبانشناسي دانشگاه الزهرا (س) در تاريخ دوشنبه 23 بهمن ماه 96 ساعت 15 در محل تالار حافظ نشست يك روزه ي نقد كتاب "درآمدي بر جامعه شناسي زبان"
1396/11/28
در پي گسترش تعاملات بين المللي دانشگاه الزهرا(س)، مقرر گرديده است 15 نفر از دانشجويان گروه زبان روسي به سرپرستي سركار خانم صادقي عضو هيأت علمي گروه زبان روسي، براي گذراندن دوره آموزشي يك ماهه در انيستيتوي پوشكين به مسكو سفر نمايند.
1396/11/21
پيرو درخواست رياست محترم دانشگاه مبني بر هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص آزمون بسندگي عربي التنال روز سه شنبه مورخ 17 بهمن ماه ساعت 17-15 جلسه اي با حضور دكتر عزمي، دكتر ميرزائيان، جناب آقاي حسن زاده، دكتر مشكين فام، دكتر رستم پور و حضور ويدئو كنفرانسي مهندس علاء از كارشناسان فني مؤسسه التنال عربي اردن در محل دانشكده ادبيات اتاق 207 با استفاده از اسكايپ برگزار شد
1396/11/21
دهه ي فجر، آن آيينه يي است كه خورشيد اسلام در آن درخشيد و به ما منعكس شد. اگر اين آيينه نبود، بازهم مثل همان دوره هاي تاريك و قرون خاليه، بايستي ما مي نشستيم و اسمي از اسلام مي آورديم. مقام معظم رهبري (دام ظله)
1396/11/21
خبر فوری /
مجموعه تصاویر
جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
1396/11/25

 • جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيهجلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
  جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
 • جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيهجلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
  جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
 • جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيهجلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
  جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
 • جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيهجلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
  جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
 • جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيهجلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
  جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
 • جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيهجلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
  جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
 • جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيهجلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
  جلسه مشترك هيأت رئيسه دانشكده ادبيات و اعضاي گروه زبان روسي با والدين و گروه دانشجويان اعزامي به روسيه
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.